Videoukázka aplikace Cenová soustava ÚRS online

×

Aplikace on-line

  • Úvod  / 
  • Aplikace on-line

Cenová soustava ÚRS

Aplikace Cenová soustava ÚRS online je elektronický katalog cen stavebních prací, který plnohodnotně nahrazuje tištěné katalogy ÚRS (obsahuje kompletní spektrum ceníků z HSV, PSV, M a materiálů). Aplikace umožňuje intuitivní, snadné vyhledávání položek a rychlé zjištění cen stavebních konstrukcí a materiálů.

Cena roční licence s kompletními katalogy je 4 900,- Kč bez DPH
Cena roční licence pro jeden dílčí řemeslný obor je 1 500,- Kč bez DPH
(obsahuje pouze katalogy související s vybraným řemeslným oborem)

Pro objednání licence je nutné mít registraci a být přihlášen

Rychlé ocenění ÚRS

Společnost ÚRS CZ poskytla data pro jednoduché aplikace, které vznikly v kooperaci se společností DEKSOFT a umožňují rychlé orientační ocenění stavby v předinvestiční fázi. Aplikace Rychlé ocenění ÚRS se skládá z modulů KUBIX a KOSTO. Nosným produktem pro oceňování stavební produkce (tvorbu rozpočtů/kalkulací/sledování zakázek) je komplexní program KROS 4.

KUBIX

Modul KUBIX slouží pro velmi rychlý odhad ceny stavby pomocí měrné a účelové jednotky. Jedná se o prvotní odhad ceny budovy ve fázi definování investičního záměru. Pro získání orientační ceny celé stavby je potřeba zvolit pouze typ budovy (rodinný dům, bytový dům, administrativní budova atd.), určit další obecné informace (parametry stavby a úroveň technického standardu atd.) a zadat plánovaný celkový objem budovy nebo podlahové plochy místností.

Cena aplikace na 1 rok je 3 000,- Kč bez DPH

KOSTO

Modul KOSTO je založen na výrazně agregovaných cenových položkách. Jedná se o zpřesněný propočet ceny budovy oproti modulu KUBIX. Podkladem bývá zpravidla architektonická nebo projektová studie, ze které je již možné vyčíst množství a plochy jednotlivých konstrukcí – stěny, příčky, okna, dveře, podlahy, střecha, atd. Modul používá stejnou strukturu jako podrobné rozpočty.

Cena aplikace na 1 rok je 4 000,- Kč bez DPH